Pierwsza wizyta u ortodonty

Pierwsza wizyta u ortodonty - jak wygląda?

Do pierwszej wizyty nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Podczas jej trwania lekarz pobiera wyciski szczeki oraz żuchwy, z których zostaną wykonane gipsowe odlewy. Do zaplanowania leczenia niezbędne jest również wykonanie zdjęć - pantomogramu oraz zdjęcia cefalometrycznego. Ocenia się na nich stan zębów (próchnica, uszkodzenie wierzchołków korzeni, choroby tkanek okołowierzchołkowych), stan wyrostka zębodołowego, uszeregowanie zębów, rysy twarzy, profil.

Podczas pierwszej wizyty ortodonta zdecyduje, czy potrzeba wykonać inne zabiegi lub badania niezbędne przed założeniem aparatu.

Po przeanalizowaniu modeli diagnostycznych oraz zdjęć na kolejnej wizycie lekarz ortodonta przedstawia Pacjentowi indywidualnie dla niego przygotowany plan leczenia ortodontycznego.