Utrzymanie efektów leczenia

Co robić po zdjęciu stałego aparatu ortodontycznego?

Należy uświadomić sobie, ze leczenie ortodontyczne to nie tylko czas kiedy nosimy aparat, to również okres po jego zdjęciu. Ważne jest bowiem utrzymanie efektów leczenia. Po zdjęciu aparatu istnieje ryzyko nawrotu wady i zależy ono od wielu czynników m.in.: rodzaju wady, stopnia jej nasilenia, czasu leczenia, wieku pacjenta, osiągniętych efektów leczenia.

W celu zapobieżenia niepożądanym przesunięciom zębów stosuje się różne rodzaje aparatów: mogą to być tzw. retainery, płytki retencyjne, czy też szyny retencyjne. Leczenia retencyjne planowane jest indywidualnie dla każdego pacjenta jeszcze przed podjęciem właściwego leczenia. Zlekceważenie retencji może skutkować nawrotem wady, dlatego bardzo ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarza specjalisty.