• Urologia Szczecin
  • Warto wiedzieć
  • Pytania i odpowiedzi
  • Aparat ortodontyczny u dorosłych

Aparat ortodontyczny u osoby dorosłej

Czy u osoby dorosłej warto zakładać aparat ortodontyczny?

Nie ma ściśle określonej granicy wieku, do której można prowadzić leczenie ortodontyczne. Należy pamiętać, że służy ono nie tylko poprawieniu estetyki, ale przede wszystkim zachowaniu w zdrowiu zębów i przyzębia. Średnia wieku dorosłych pacjentów to 25-45 lat. Często dochodzi wtedy do stłaczania się zębów lub przeciwnie, powstawania szpar między nimi, np. na skutek utraty niektórych z nich. Leczeniem ortodontycznym możemy tak skorygować ich ustawienie, aby powróciły one do pierwotnego, prawidłowego położenia. Dzięki leczeniu ortodontycznemu możemy niekiedy uniknąć leczenia protetycznego, np. przesunąć zęby tak by zamknąć lukę po utraconym zębie.